Новини

Случаите на зарази по животните са агротероризъм срещу България

Асоциация на българските села се обявява категорично срещу избиването на доказано здрави животни в село Шарково, вместо въвеждане на карантинни мерки. Задълбочаващата се криза в овцевъдството и козевъдството, които са основен поминък в селските погранични райони е в резултат на умишлено провеждани активни действия за унищожаването на фамилното фермерство.

Припомняме, че още преди 3 години, в разгара на разпространението на заразите от син език, нодуларен дерматит, бруцелоза, птичи грип, а също и огнищата на шап и антракс, Асоциация на българските села посочи източниците на епидемиите и причините за умишленото разпространение на тези зарази из фермите в България. Информацията бе потвърдена от наши източници от външна служба за сигурност, които обясниха поръчката и връзките между избиването на животни с политиката за унищожаване на фамилното животновъдство и борбата за уедрени пазари на агро стоки и ветеринарни медикаменти в обем на стотици милиони евро.

Погрешният подход на МЗХ с изплащането на компенсации

Никакви обезщетения или увеличени ставки на мярката DeMinimis  не могат да възстановят сектора, ако на всеки 2 години, животновъдството се тресе от масова болест и се избиват и закриват стопанства. Тези средства винаги са лостове за временно потушаване на напрежението и използване на браншовите структури за водене на политики, но не и в полза на реалните стопани в селата. Изплащането на тези средства можем да определим като кратко командно дишане, за да не се признае смъртта на един подсектор, за която се работи отдавна.

Асоциация на българските села многократно е призовавала да бъде приета от правителството и парламента - Държавна стратегия за развитие на селските райони, която да обхване всички сектори на икономиката и социалния живот в тях и в частност и животновъдството. Само прилагането на една дългосрочна стратегия за развитие на този сектор в посока на фамилното фермерство, защита на родното производство, насърчаване и подпомагане за развитие на системи за биосигурност могат да доведат до един устойчив модел, при който такива кризи, като тази която наблюдаваме днес биха били предотвратени навреме.

В тази връзка отправяме следните въпроси към ресорните институции:

  • От кои райони на Турция е дошла болестта, според твърдението, че болестта идва от тази съседна страна от вкарани нелегално животни?Този въпрос е изключително важен, тъй като фермерите от района, които говорят турски посочват, че новини за зараза в Турция няма нито по телевизията, нито в интернет издания, нито техни роднини съобщават за такава.
  • МЗХГ провеждало ли е от 2007-а година насам - стратегия или политика за биосигурност, в който и да е район в България, предвид на всички усвоени милиарди евро средства от ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020?
  • Потокът на животните с нашата съседка е обратен - износ от България за Турция, тъй като нашите агнета се продават там по-скъпо. Но все пак , ако има нелегален внос - защо няма адекватен контрол на границата?
  • Кои са лабораториите, в които са изследвани животните и в кои точно ферми е доказано, че има заразени животни? Кой управлява лабораториите?
  • Защо се налага избиването на доказано здрави животни, вместо да бъдат поставени под карантина и ветеринарните специалисти вместо евтаназия за един ден, да не останат в селото при обособяване на изолационен обект и да се грижат за животните под карантина?
  • Има ли европейска директива, която спазваме за преминаване към директна евтанизцация?
  • Бил ли е уведомен кмета на село Шарково за всички действия на властите или е оставен в пълно невидение какво се инициира в селото му?

 

14.07.2018

Асоциация на българските села

[email protected]

0878242587 ; 0877070007