Агробизнес

На база своя дългогодишен опит и множество контакти в България и чужбина, Асоциация на българските села (АБС) осъщестява съдействие на фермери и хора в селата, членове на АБС, да продават своята агро продукция и да увеличат своите доходи и печалба.
Асоциация на българските села разполага с актуална база данни партньори - водещи преработвателни предприятия, търговски фирми с дейност на българския пазар, както и експортно ориентирани.

Сфери на информационна и маркетингова подкрепа водещи до пазарна реализация на произведената на село агро продукция:
- зърнопроизводство;
- животновъдство;
- пчеларство;
- овощарство;
- зеленчукопроизводство;
- производство на билки и етерично маслени култури;
- производство на ядки;
- други селскостопански стоки.