Кметове

Асоциация на българските села (АБС) работи с кметове на села и кметски наместници от цяла България. На база своя дългогодишен опит АБС съдейства на кметовете на села в процеса на местното самоуправление и в текущи административно-оператвини дейности.

Асоциация на българските села прилага информационна, партньорска и комуникационна подкрепа за:

- Реализация на проекти в селата;
- Привличане на инвестиции в селата;
- Подобряване средата на сигурност в селата;
- Координация и подобряване на връзките с кметовете на Общини, Областните управители и Централната власт;
- Иницииране на законодателни инициативи с цел подобряване на икономическата и социалната среда в селата;
- Повишаване и оптимизиране на правомощията на кметовете на села в процеса на местното самоуправление.

Ако търсите контакт с кмет/кметски наместник на село, ни пишете на: [email protected] или се обадете на: 0877 07 00 07.