Новини

Селата в Община Свищов вече имат онлайн свързаност с местната администрация

Населените места в община Свищов вече са дигитализирани, като проектът дава за пример на общините в цяла България как може да се улесни процесът на местно самоуправление и намали тежестта на бюрокрацията. Младият кмет на Свищов - Генчо Генчев, доскорошен кмет на село Царевец, демонстрира на практика как се прилагат новите технологии.Благодарение на неговата инициатива, вече е изграден нов, модерен електронен архив, съобразен с европейските стандарти, съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град. Системата позволява дистанционна връзка между всички населени места, както поотделно, така и в комплект. Чрез мрежата могат да се извършват справки за издаване на удостоверения за няколко минути, което пести време и финансови ресурси за гражданите и администрацията. 

Съгласно Закона за гражданска регистрация, актовете по гражданско състояние са приведени в архивен вид, така че да отговарят на изискването за 130 години съхранение. В населените места достъп до електронната база ще имат кметовете на кметствата или съответният служител, отговарящ за административно-правното и информационното обслужване.

Те ще могат след заявление от страна на съответния жител да издават копие от актове по гражданско състояние, но не и дубликати - дубликатите ще бъдат издавани само от експертите "Регистрация и ЕСГРАОН" в общинската администрация в Свищов. В следващия етап от цифровизацията ще бъде обработен архивът за град Свищов, с което процесът по дигитализация ще бъде финализиран.