Новини

АБС - 12 години в подкрепа на българските села

Асоциация на българските села отбелязва днес 12 години от създаването си. През всички тези години успяхме да устоим на важните принципи, които заложихме при създаването на сдружението. Самото учредяване на АБС беше подтикнато от любовта към селските региони, чистата природа и визията ни за стимулиране развитието на фамилното земеделие, развитието на селски туризъм и привличането на инвестиции за устойчив и отговорен агробизнес в селата. Освен това, хората, които сме отдадени на тази кауза, сме свързани със селата - от годините в детството ни, до годините с професионалната ни практика. През годините винаги сме се водили от идеите за чисти каузи, осъзнатост в действията и избор на Същественото и Същностното.

целият материал по темата вижте в selo.bg