Акценти

АБС: Регистрираме сериозен ръст в търсенето на имоти в селата
Извънредното положение накара много хора да се сетят за селските си имоти, а някои ги избраха и за работа под формата на хоум офис. Ще продължи ли тази тенденция и след кризата с коронавируса? По темата работи БНР - Видин, ето и отговорите на хора запознати отблизо с живота в българските села:
980
Научи повече
slider0
АБС: Общо 2000 села се нуждаят от специализирана селска полиция
Заради липсата на специализирана селска полиция в селата, каквато има в редица европейски държави, дори в съседна Румъния, през 2019 се регистрира рекорден брой на престъпленията и пътните инциденти в селата.
866
Научи повече
slider1
Рентите, които ще се изплатят в селата ще са в размер на около 1.2 млрд. лв.
Всеки може сам да си направи изводи от годината и каква технология ще приложи следващата година. Защото имаше много технологии - и минимални обработки, и тези, които изобщо не ториха. Но проблемът е друг - особено в Североизточната част на страната - високите наеми и ренти… Не толкова пшеницата ще е проблемът. Проблем ще са плащането на наемите и рентите, които в района достигат и до 120 лв./дка
222
Научи повече
slider2
АБС - 12 години в подкрепа на българските села
Асоциация на българските села отбелязва днес 12 години от създаването си. Самото учредяване на АБС беше подтикнато от любовта към селските региони и визията ни за стимулиране развитие на фамилно земеделие, селски туризъм и привличане на инвестиции
3859
Научи повече
slider3
Стартира прием на проекти по мярка 6.4.1 за малките стопанства
Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти
2682
Научи повече
slider4
Увеличава се търсенето на складови площи и парцели в редица села
По данни на Асоциация на българските села, през последните 6 месеца се наблюдава засилено търсене на складови площи и бизнес парцели в села, близко разположени до градски центрове и ключови места с изградена инфраструктура. 
2698
Научи повече
slider5
Арт резиденция оживява училището в село Горна Липница
За поредна година инициативата в село Горна Липница вдъхва частица живот в старото училище
1211
Научи повече
slider6
АБС подкрепя предложението на ИСС за Закон за планинските региони
В допълнение следва да бъдат разгледани детайлно спецификите на всеки географски регион, където предложенията за стимулиране на икономически и социални действия следва да са обвързани с потенциала и традициите по места
1823
Научи повече
slider7
Случаите на зарази по животните са агротероризъм срещу България
Задълбочаващата се криза в овцевъдството и козевъдството, които са основен поминък в селските погранични райони е в резултат на умишлено провеждани активни действия за унищожаването на фамилното фермерство
19435
Научи повече
slider8
Влязоха в сила нови изисквания в договорите за наем на земеделска земя
Договори за наем за срок по-дълъг от една година се удостоверяват нотариално за подписи и се вписват в съответната служба по вписвания. В хода на нотариалното производство и в службата по вписвания се представят скици на имота/ите, предмет на договорите
1029
Научи повече
slider9