Туризъм

Асоциация на българските села има дългогодишен опит в подкрепата на дейности в областта на селския туризъм. Работим със стотици обекти за селски туризъм в цяла България, а също така участваме в редица работни групи и инициативи за стимулиране на туризма в селските региони.

В сферата на селския туризъм АБС извършва следните дейности:

  • Разработване на стратегии за регионални туристически продукти;
  • Консултиране на инвестиции в сферата на селския туризъм;
  • Експертни позиции в законодателни инициативи в областта на туризма;
  • Пред-проектни проучвания за нови обекти за селски туризъм;
  • Цялостни консултации и съвети за проекти в селския туризъм;
  • Одит и подобрение на завършени проекти и обекти за селски туризъм;
  • Маркетинг, PR и реклама на обекти за селски туризъм;
  • Осигуряване на туристическа заетост в обекти за селски туризъм;
  • Стратегическо планиране на ниво Община за стимулиране на туризма;
  • Изработване на професионални видео филми в сферата на туризма.

Асоциация на българските села е създател на най-престижния онлайн каталог за селски туризъм в България, който в сайта selo.bg дава възможност на потребителите да изберат своята почивка сред списък на национално ниво с проверени места за настаняване.

За повече информация: 0877 07 00 07; [email protected]