Новини

Аграрни учени подкрепиха тезата на АБС за вредността на прилаганата проевропейска аграрна политика у нас

Наши аграрни учени подкрепиха тезата на АБС за вредността на прилаганата проевропейска аграрна политика през последните години у нас.

В последните десет годни се наблюдава едно интензивно земеделие, което по никакъв начин не щади почвените ресурси, е мнението на експертите. Сеенето на едни и същи култури например изсмуква полезните вещества в почвата и тя губи своето плодородие. Всичко това се случва заради стремежът да се вземат повече евросубсидии за земеделие, посочват университетски преподаватели, цитирани от agro.bg

Интензивното производство на зърнени култури много скоро ще даде отрицателно отражение върху почвата. Становището на агроексперите е, че  органичното вещество в обработваемите площи у нас е на критичните си стойности.

Машините, с които се обработват зърнените култури,  стават все по големи и по-тежки. От  90- те години досега масата на машините се е увеличила 8 пъти, а обработката у нас се извършва върху една и съща земя, което също дава отрицателно отражение върху почвеното плодородие  -   добавя доц.Митев от Русенския технически университет.