Новини

Конференция относно финансовите инструменти в рамките на ЕЗФРСР ще се проведе на 5-и и 6-и Юни

Европейската комисия, Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" (DG AGRI), подкрепена от Европейската инвестиционна банка организират Четвъртата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти в рамките на Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Събитието ще се проведе на 5 - 6 юни 2018 г. в София.

Конференцията ще бъде открита от Фил Хоган, комисар по земеделието и развитието на селските райони. Към него ще се присъединят високопоставени представители на българското правителство, Министерството на земеделието, храните и горите, както и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Тази конференция ще се проведе в София по време на българското председателство на Съвета на ЕС след неформалната среща на министрите на земеделието на ЕС, която ще се проведе на 3, 4 и 5 юни 2018 г.

След изявленията за откриване на високо равнище, по-нататък високопоставени оратори ще представят ключови теми, свързани с проектирането и прилагането на финансови инструменти в рамките на ЕЗФРСР в различните държави-членки.

На тази конференция участниците могат да очакват преглед на:

- новото предложение на Комисията за подкрепа на селското стопанство и развитието на селските райони чрез ОСП и финансовите инструменти

- възможностите, предоставени от финансовите инструменти на ЕЗФРСР за държавите-членки и регионите на ЕС вследствие на регламента "Omnibus" и "EFSI 2.0"
- начините, по които държавите-членки и регионите на ЕС използват досега финансови инструменти на ЕЗФРСР за селското стопанство и развитието на селските райони
- въздействието и резултатите от ЕЗФРСР, които подкрепиха финансовите инструменти за развитието на техните селскостопански и агро-хранителни икономики.

Участниците ще чуят конкретни примери за разработването и изпълнението на финансовите инструменти в селското стопанство и развитието на селските райони, подкрепени от ЕЗФРСР през периода 2014-2020 г. ще бъде споделен и опита на банковия сектор, както и от групата на Европейската инвестиционна банка при реализирането на финансови инструменти на място.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА