Новини

Увеличава се броят на подадените заявления за субсидии, отчитат от ДФЗ

Увеличава се броя на подадените заявления за субсидии, отчитат от Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ). Общият брой на подадените заявления за кампания 2017 г. към 5 юни по данни от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържана от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), възлиза на 115 862 заявления. Това е с над 1000 заявления повече, в сравнение със същия период на миналата година и представлява 98,5 % от общия брой подадени заявления за цялата предходна кампания.

По основната схема за единно подпомагане на площ (СЕПП) са подадени 62 983 броя заявления, което е с 4.6% повече, в сравнение със същия период миналата година. Общият размер на заявената площ по данни от ИСАК възлиза на над 3,8 млн. ха (38 млн. дка) , от които почти 3,79 млн. ха са заявени по основната схема СЕПП. В сравнение със същия период на миналата година площта е с 3% повече, а също така превишава с 1,8% общо заявената за кампания 2016 г. Увеличението на броя заявления и площ за подпомагане показва интереса за инвестиции и развитие в българското земеделие. До 14 юни могат да се правят корекции по заявленията без санкции.