Новини

Увеличава се търсенето на складови площи и парцели в редица села

По данни на Асоциация на българските села, през последните 6 месеца се наблюдава засилено търсене на складови площи и бизнес парцели в села, близко разположени до градски центрове и ключови места с изградена инфраструктура. 

Най-силен е ръстът в търсенето на имоти в селата около Пловдив ( в периметър до 20 км.), в региона на Ямбол, Хасково и Бургас ( в периметър до 10 км.), в региона на Велико Търново (в периметър до 10 км.).

Забелязва се инвестиционен интерес и към някои изостанали селски региони като Плевен и Монтана. Там основен проблем за инвеститорите остава проблемът с наемането на работна ръка и лошата инфраструктура.

Основният интерес е към складови площи и парцели за строителство на търговски бази.

За повече информация вижте: Инвестиции в селата