Новини

Нови туристически маршрути ще бъдат изработени за селата до Велико Търново

Селата край Велико Търново ще бъдат включени в туристически маршрути.  Идеята е възникнала на среща между кметовете и кметските наместници на населените места от общината и управителя на общинската туристическа агенция "Царевград Търнов" Борислав Йорданов. 

Предстои всяко населено място да представи характерните за съответния район културно-историческо наследство, църкви, манастири, природни дадености, обичаи, традиции и фолклор. На базата на събраните данни ще бъдат създадени конкретни маршрути, включващи културен, поклоннически, селски, кулинарен и еко-туризъм, уточниха от администрацията.